Danzaz y Canciones vol 1Danzaz y Canciones vol 2   Danzas y Canciónes de España,  Vol 1 en Vol 2 Beide bundels bevatten 24 pagina’s en bevatten respectievelijk 14 en 12 composities. Moeilijkheidsgraad Vol 1: 2/3 en Vol 2 : 3/4

   De bundels sluiten goed aan bij het eerder uitgegeven boek “La Guitarra Española” Klik voor meer info op plaatje.