EGTA

De vereniging draagt de naam: European Guitar Teachers’ Association (EGTA)-Nederland. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nr. 40240586.

De vereniging is opgericht op 24 januari 1994. Klik hier voor de in 2019 gewijzigde statuten.

Doel

De vereniging heeft ten doel de artistieke, pedagogische en methodologische aspecten van het gitaarspel te bevorderen. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van studiedagen, het stimuleren van overleggroepen, het organiseren van concoursen en festivals en door de uitgifte van het tijdschrift El Maestro.
De vereniging onderhoudt hiertoe contact met andere EGTA verenigingen in Europa.

Leden

De vereniging kent gewone leden, student-leden, ereleden en begunstigers.
Gewone leden zijn zij die beroepsmatig gitaar spelen en/of daarin beroepsmatig lesgeven.
Student-leden kunnen zijn personen die vakonderwijs genieten.
Ereleden kunnen zijn zij die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging of voor het muziekleven in Nederland.
Begunstigers kunnen zijn zij die zich jegens de vereniging verplichten tot het storten van een jaarlijkse donatie van tenminste een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen bedrag.

Bestuur

  • Marcus de Jong, voorzitter, lees meer
  • Dieke de Jong, secretaris, lees meer
  • vacature, penningmeester
  • Meredith Essed, bestuurslid, lees meer

Cees HartogIn 2010 werd Cees Hartog benoemd tot erelid van EGTA-Nederland.

Samen met o.a. Hein Sanderink richtte hij de vereniging in 1994 op. Hij bekleedde maar liefst 12 jaar het voorzitterschap. Onder zijn bevlogen leiding is de EGTA uitgegroeid tot een bloeiende gitaardocentenvereniging.

Cees Hartog is inmiddels 40 jaar als gitaardocent verbonden aan de muziekschool van Geldrop. In zijn begintijd als docent bemerkte hij dat het lesmateriaal nogal stoffig was. Daarom ontwikkelde hij als eerste in Nederland een methode waarin populairder materiaal werd afgewisseld met klassieke muziek. Dit concept bleek goed aan te sluiten bij de behoefte van de leerlingen.

De zogeheten “Gitaarstarter” was van meet af aan een groot succes en wordt nog altijd door vele docenten gebruikt. Ook in Duitsland en Frankrijk staat dit lesboek bij duizenden gitaarleerlingen op de lessenaar. Naast zijn methode verscheen er van zijn hand een uitgebreide reeks gitaarboeken die allen grif over de toonbank gaan. Inmiddels zijn er bijna een miljoen exemplaren van zijn les- en speelboeken verkocht. Niet alleen in Nederland spreekt zijn muziek aan. Zijn boeken gaan de hele wereld over. Erkenning voor zijn werk ontvangt hij tot ver over de grenzen. Regelmatig krijgt Cees Hartog per mail complimenten over bijvoorbeeld zijn gitaartrio “Let’s take the Flipside”.

Eind 2011 is Cees met pensioen gegaan.

 

Erelid Hein Sanderink

Hier vind je links naar alle artikelen die Hein Sanderink voor ons Infobulletin en vakblad El Maestro heeft geschreven. Ondanks dat deze artikelen uit andere decennia dateren, zijn ze nog zeer de moeite waard. Het brede pallet van zijn kennisgebieden komt hierin mooi tot uiting.

1-Componisten_Bouwers_Spelers
2-Lesgeven_Techniek_Uitvoering
3-Zakelijke aspecten
4-Diversen

Korte Bio:

Hein Sanderink studeerde af op het Conservatorium in Maastricht bij Hans Lutz Niessen waar hij zijn Prix d’ Excellence behaalde. Later ging hij naar Parijs waar hij les kreeg van Alexandre La Goya. Sinds de jaren 70 was hij verbonden als hoofdvakdocent gitaar aan het Conservatorium in Tilburg.

Hij wordt wel de nestor van de Nederlandse vakdocenten noemen. Hij heeft verschillende gitaristen opgeleid die later ook vakdocent zijn geworden, zoals Frans van Gurp (Arnhem) en Enno Voorhorst (Tilburg). Hein stond bekend als zeer bekwaam pedagoog die het beste in zijn leerlingen naar bovenhaalde. Alle stijlen van de gitaarliteratuur beheerste hij tot in de toppen van zijn vingers, waarbij hij alle muzikale en  analytische details over wist te brengen.

Hein is sinds de oprichting van de EGTA in 1994, vijftien jaar als secretaris van onze vereniging werkzaam geweest. In die hoedanigheid heeft hij voortreffelijk werk verricht, ook bij contacten met onze zusterorganisaties in het buitenland. Als er voor de organisatie van een concours steun nodig was, wist hij altijd wel ergens een bijdrage lost te peuteren. Het Prins Bernhard Fonds verleende vaak medewerking dankzij de zorgvuldig opgestelde aanvragen die Hein indiende. Later heeft Hein het zelfs klaargespeeld om, naast zijn drukke werkzaamheden, een rechtenstudie af te ronden.

Momenteel geniet Hein al jaren onder de Spaanse zon van zijn pensioen.

 – Overzicht bestuur historie

 

1994 – 1997                      1997 – 2000

Cees Hartog – voorzitter
Hein Sanderink – secretaris
Frans van den Boom – penningmeester
Cor Coolen
Lex Eisenhardt
Bert Maas
Ton Terra

2000 – 2003

Cees Hartog – voorzitter
Hein Sanderink –  secretaris
Wim Stokwielder – penningmeester
Marion Schaap
Esther Verbeij (tot september 2001)
Harald Boxtart
Quirijn Snijder (sinds 1999)

2003 – 2006

Cees Hartog – voorzitter
Hein Sanderink – secretaris
Wim Stokwielder – penningmeester
Harald Boxtart
Quirijn Snijder (t/m 2004)
Andy Beijnon
Jaap Hoek (sinds 2004)

2006 – 2010

Jaap Hoek – voorzitter
Hein Sanderink – secretaris
Wim Stokwielder – penningmeester
Andy Beijnon
Paul van Gellecum
Jacqueline Snel
Lex van Hulten

2010 – 2013

Jaap Hoek – voorzitter
Paul van Gellecum – secretaris
Wim Stokwielder – penningmeester
Andy Beijnon
Lex van Hulten
Jacqueline Snel (tot 2012)
Hermine Veltkamp (v.a. 2012)
Marie Anne Gubbels (v.a. 2013)

2013 – 2016

Jaap Hoek – voorzitter
Lotte Brekelmans – secretaris (v.a. 2014) Redactie EM
Wim Stokwielder –  penningmeester
Andy Beijnon
Lex van Hulten
Hermine Veltkamp (v.a. 2012)
Marie Anne Gubbels (v.a. 2013) – Redactie EM

2016 – 2017 interim bestuur

Lex van Hulten – voorzitter a.i.
Hermine Veltkamp – secretaris
Wim Stokwielder – penningmeester
Andy Beijnon
Henk Jonkers
Tanja Vermeeren

2017 – 2019

Lex van Hulten – voorzitter
Coen Beijer – secretaris
Henk Jonkers – penningmeester
Hermine Veltkamp
Meredith Essed
Quirijn Snijder
Jacqueline Snel

2024 –

Fernando Riscado Cordas – voorzitter
Sara Rütten – secretaris
Leon Martens – penningmeester
Dieke de Jong – redactie El Maestro
Meredith Essed – bestuurslid