Inhoudelijke richtlijnen Kaderopleiding klassiek gitaar – 2012

 

In 2012 hebben Alex Timmerman en Jaap Hoek in opdracht van Kunstfactor de ‘Inhoudelijke richtlijnen Kaderopleiding klassiek gitaar’ geschreven.
Deze is hier te downloaden. Leden kunnen in de Cloud Drive de notenvoorbeelden bekijken.

Dit stuk bevat eerst een Algemeen deel, waarin de muziekles in breder sociaalcultureel perspectief wordt onderzocht. Daarna volgt een Inhoudelijk deel, waarin de meer specifieke aspecten van de gitaarles beschreven worden.
Het stuk is nadrukkelijk niet als een vaststaand format bedoeld, maar als stimulans en ruggesteun voor de docent om zijn of haar leerplan te ontwikkelen.
In deze richtlijnen is o.a. gebruik gemaakt van het leerplan dat de EGTA in 2000 publiceerde. (zie hieronder)

Leerplan EGTA – 2000

In 2000 heeft een werkgroep, bestaande uit Coen Beijer, Peter van Nieuwkoop, Quirijn Snijder en Jaap Hoek, een leerplan ontwikkeld in opdracht van EGTA nl.

In dit leerplan wilde men een referentiekader bieden voor docenten klassiek gitaar: een raamwerk waarbinnen de docent zijn eigen lesplan kan maken, dat aansluit bij de individuele leerling, de lessituaties en zijn persoonlijke opvattingen over de gitaarles c.q. het gitaaronderwijs. De volgorde waarin en de wijze waarop de verschillende aspecten worden aangeboden, teneinde de gestelde doelen te bereiken, staan daarom niet vast, maar zijn de keuze van de docent.

Dit leerplan uit 2000,  is hier te downloaden.