Educatie

Het klassiek gitaaronderwijs, zoals we dat heden ten dage in Nederland kennen, heeft vele facetten. De EGTA ziet het als één van haar belangrijkste doelstellingen de ontwikkeling van het gitaaronderwijs op inhoudelijk vlak te stimuleren en hier zo mogelijk ook concreet gestalte aan te geven.

Dit kan op verscheidene manieren worden gedaan. De EGTA doet dit door het organiseren van landelijke themadagen met gastsprekers of door activiteiten binnen de werkgroepen.

De invulling van een gitaarles komt tot stand op basis van onder andere de lesvorm, de lesduur, de leeftijd van de leerling, doelstellingen, motivatie en de talenten van de leerling. Welke didactische weg de docent zal bewandelen, welke methodes gebruikt gaan worden en wat het lesmateriaal zal omvatten; dat alles wordt op basis van het bovenstaande bepaald. Een professioneel docent is in staat om in deze complexe materie de juiste keuzes te maken en de juiste stappen te nemen.

Door deel uit te maken van een werkgroep van de EGTA of deel te nemen aan de landelijke themadagen voedt de docent zich met informatie en inspiratie.

Ook heeft de EGTA, in het jaar 2000, een document uitgegeven onder de naam ‘Leerdoelen voor het gitaaronderwijs’. Hierin wordt voor de eerste acht studiejaren een duidelijk twee-jaarlijks pakket van doelstellingen geformuleerd. Dit document, dat ook wel als het leerplan van de EGTA door het leven gaat, vindt haar toepassing op menig muziekschool en privé-praktijk. Het is een praktisch en inzichtelijk referentiekader, ontstaan vanuit de dagelijkse praktijk.

In 2012 hebben Alex Timmerman en Jaap Hoek in opdracht van Kunstfactor de ‘Inhoudelijke richtlijnen Kaderopleiding klassiek gitaar’ geschreven. In deze richtlijnen is o.a. gebruik gemaakt van het leerplan dat de EGTA in 2000 publiceerde.