De EGTA heeft in 2013 meegedaan aan een landelijk onderzoek onder klassieke musici.
De resultaten hebben inmiddels ook hun weg gevonden naar een aantal conservatoria: er worden gesprekken gevoerd over de consequenties van de uitkomsten voor het curriculumonderdeel marktoriëntatie. Van het onderzoeksrapport is ook een meer leesbaar verslag gemaakt door promovendus Edward Maatjes, dat hier te lezen is.