alv-2016-03-20-bestuurOp zondag 20 maart jl. werd tijdens de Algemene Ledenvergadering de het oude bestuur bedankt en de bestuurswissel naar de nieuwe periode voor de komende drie jaar ingezet. Er werd afscheid genomen van voorzitter Jaap Hoek en bestuursleden Marie-Anne Gubbels en Lotte Brekelmans. Deze laatste twee blijven de redactie van El Maestro vormen. Wim Stokwielder sprak aardige woorden van dank en memoreerde daarbij aan de verschillende perioden in de geschiedenis van de EGTA vanaf het ontstaan in 1994.
Met de paar leden die aangaven dat ze belangstelling hebben om het bestuur te versterken wordt een meeting belegd om de mogelijkheden en verwachtingen over en weer af te stemmen. Op dit moment bestaat het EGTA bestuur uit:

  • Lex van Hulten-interim voorzitter
  • Wim Stokwielder-penningmeester
  • Hermine Veltkamp-bestuurslid
  • Andy Beynon-bestuurslid