Deze enquête is beëindigd.

EGTA NL op cruciaal moment in haar bestaan.

Sinds 1994, het jaar waarin de EGTA Nederland werd opgericht, is er het nodige veranderd. Ook wij zijn als vereniging mee veranderd:
– groter geworden (momenteel ruim 230 leden )
– waar de leden aanvankelijk vooral muziekschooldocenten waren, is nu een substantieel deel zelfstandig werkende gitaardocenten
– in de beginjaren waren regiowerkgroepen nog belangrijk, er was nog niet de vanzelfsprekende digitale communicatie die we nu gebruiken

Een belangrijke doelstelling van EGTA Nederland was en is nog steeds om  “de deuren en ramen van de leskamers te openen voor elkaar als collega’s”
Een andere doelstelling: het organiseren van contactmomenten, studiedagen, concoursen/festivals en het faciliteren van vakinhoudelijke publicaties, is ook overeind gebleven. Daarin zijn de afgelopen jaren moderniseringen doorgevoerd, met als meest in het oog springende voorbeelden de vernieuwing van El Maestro, concours en festival  Het bestuur is echter van mening dat de inspanningen om dit alles voor elkaar te krijgen helaas door te weinig leden actief uitvoerend gerealiseerd worden. Dit ondanks herhaalde pogingen om vernieuwing en verjonging in bijv. het bestuur te realiseren. Daarom is in juli een brandbrief naar alle leden gestuurd met de aankondiging van opheffing van de vereniging, tenzij voor 1 november 2016 een duidelijke kentering plaats vindt in die zin dat er zich concreet meerdere mensen melden met bestuurlijke en/of organisatorische ambities.
Aansluitend op deze brandbrief wordt een enquête uitgezet waarbij leden gelegenheid krijgen hun mening te geven. Deze wordt via de juli nieuwsbrief onder de leden verspreid en op de site gezet.

Gelijktijdig met deze ontwikkelingen loopt er een pilot die is gestart met Gitaarschool Nederland (GSNL om tot eind 2016 als partner over en weer een samenwerking aan te gaan. Onze leden zijn daarover ook via de nieuwsbrief van juli geïnformeerd.

De enquête is via deze link te vinden en in te vullen. Hoe meer leden dit doen, des te beter we als vereniging tot een afgewogen besluit kunnen komen! Op zaterdag 5 november zal er een bijeenkomst zijn waar deze besluitvorming op de agenda staat. Nadere info volgt.