Helaas heeft Quirijn Snijder zich genoodzaakt gezien om wegens een overvolle agenda te stoppen met het maken van ons mooie tijdschrift. Twee jaar heeft hij deze taak op zich genomen, maar zag zich in de zomer gedwongen om dit te beëindigen. We begrijpen de afwegingen die hij heeft gemaakt en vinden het tegelijkertijd heel jammer dat het besluit voor ons als nieuw bestuur zo plotseling kwam. Wij zien door deze ontwikkeling geen mogelijkheid het novembernummer te realiseren.
 

Het is vorig jaar vanuit het bestuur al vaker aan de orde gebracht, maar tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we besloten om nogmaals aan de leden te vragen of er mensen zijn die mee willen helpen met het samenstellen, redigeren en uitgeven van het blad.

Dit, omdat we weten dat het blad onder veel leden hoog staat aangeschreven en het jammer is wanneer het niet meer zou verschijnen.

We hebben een professioneel vormgever, Susan Wolters, die zorg draagt voor de lay-out van het blad, al het andere werk werd de afgelopen twee jaar door Quirijn gedaan. Voor één persoon is dat, naast dat het leuk is om te doen, ook heel veel werk. Te veel. Het beste zou dit verdeeld kunnen worden onder 3 à 4 personen die het interessant vinden mee te werken aan het proces van idee naar blad.
Quirijn heeft voor ons een impressie gemaakt wat de werkzaamheden zijn. Dit ziet er ongeveer zo uit:

1. vormgeven van de inhoud a.d.h. van thema’s
2. zoeken naar auteurs en samenwerken in het proces van schrijven. Eventueel ook zelf artikelen verzorgen. Opstellen van de concert- en festivalagenda.
3. redigeren van de artikelen (corrigeren en aanpassen aan beschikbare ruimte)
(de vormgeving wordt door onze grafisch ontwerpster gedaan)
4. een eerste versie wordt gemaakt en moet worden beoordeeld en aangepast op vormgeving en inhoud. Daarna zijn er nog 4 à 5 versies nodig voordat alles naar wens en zonder fouten is. Het blad gaat naar de drukker, wordt geproduceerd en een week later worden de dozen bezorgd.
5. Distributie: enveloppen kopen, adreslijsten bijwerken, etiketten printen, enveloppen beplakken en port-betaald stempels zetten.
Tijdschriften in de enveloppen stoppen en bij Post.nl de verzending reserveren. Tijdschriften afleveren bij postkantoor.

Ben je geinteresseerd mee te werken aan El Maestro, laat het ons weten. We hopen op veel reacties en op voortzetting van het blad o.l.v. een enthousiaste redactie.

Stuur je reactie naar: voorzitter@egta.nl