DOOR CORNELIA DE HAAN

Stephanie Jones speelt haar favoriete stukken op 14 mei 2023 in
de Waalse Kerk van Den Haag en dat levert een gevarieerd en
virtuoos concert op waarmee de serie Ode aan de vrouw wordt
afgesloten.